STORIE DI STRADA, STREET STORIES, ZGODBE S CESTE

Potovanje mojih misli skozi mestni utrip mi daje pogled in občutek sveta, kot ga vidim v sanjah.
Življenje in sanje se zlivajo v sliko, ki se izraža v resonanci s časom in svetlobo.
Svetloba v nas samih nikoli ne umre. Potuje neskončno daleč brez meja med realnostjo in domišljijo.

Journey of my thoughts across the people and the beat of the city, give me a view and feeling of the world as I see it in my dreams.
Life and dreams merge into the picture, which expresses itself in resonance with time and light.
May the light within us never fail. May it travel infinitely far without borders between reality and imagination.

From the last international festival of photography
Trieste Photo Days 2015

 

Ostale galerije iz portfolia